Pracovní skupina pro kulturní krajinu

Lucka se stala členem pracovní skupiny pro kulturní krajinu Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Cílem této pracovní skupiny je :

1. Definovat hodnoty kulturní krajiny

2. Zvýšit povědomí o české kulturní krajině

2. Zahájit diskuzi napříč resorty o nutnosti pečovat o kulturní krajinu

3. Zabývat se vztahem  Územní plán – Komplexní pozemkové úpravy – kulturní  krajina

4. Spolupráce s ČKA  nad problematikou koncepce uspořádání krajiny v územním plánování

5. Vzdělávání odborné a laické veřejnosti o kulturní krajině