Zastřešení terasy RD v Ludgeřovicích

Stávající terasa rodinného domu je nyní chráněna před přímým sluncem a nepřízní počasí. Zastřešení jednoduchou pultovou střechou je vynášeno dvojicí dřevěných podpor ve tvaru “V”.
Důležité bylo plynulé navázání na stávající střechu a použití původních materiálů. Zábradlí s jemným výpletem z ocelové kulatiny umožňuje obyvatelům nerušené výhledy do zahrady. Stavba byla provedena svépomocí. Materiál na konstrukci pochází z vlastního lesa.