Jsme seskupení lidí, které profesně spojuje téma vztahu člověka ke krajině,
architektuře a umění. Z krajiny vycházíme, do městských kontextů se vnořujeme,
lidem nasloucháme, architekturu tvoříme.