o nás

Jsme seskupení lidí, které profesně spojuje téma vztahu člověka ke krajině, architektuře a umění. Našim cílem je vytvářet hodnotná místa v sídlech i volné krajině na základě kontinuity.

Kontinuitu vnímáme jako navázání na historický vývoj místa a společnosti (minulost – současnost – budoucnost), přecházení jednoho místa v druhé (sídlo – krajina, dům – zahrada) a proměnu místa. Důležitá je pro nás obnova komunikace člověka s jeho prostředím skrze reflexi tohoto vztahu.

Věnujeme se projekční činnosti s důrazem na mezioborovou spolupráci v oblasti architektury staveb, urbanismu, zahradní a krajinné architektury. Zpracováváme všechny fáze projektu od prvotních úvah o záměru a formulace zadání,  přes zpracování analýz, studie, dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení a pro realizaci stavby, až po autorský dozor a uvedení díla do provozu.

Působíme na území celé České republiky.

Nabízíme služby v oblastech:

  • interiéry
  • drobná architektura a drobné vegetační prvky v krajině (aleje, remízky, meze, příbřežní vegetace, apod.)
  • rekonstrukce staveb
  • stavby pro bydlení
  • soukromé i veřejné zahrady
  • komerční stavby
  • občanské stavby, veřejné prostory a parky
  • koncepční řešení sídelní zeleně a krajiny
  • urbanismus a územní plánování